Anasayfa

  

Son otuz yılda, STEM disiplinlerinde kariyer seçen öğrencilerin azalan sayısını tersine çevirmek için potansiyel bir çözüm olarak STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimine yapılan vurgu artmaya devam etmiştir. STEM eğitimine yapılan vurgu, İngiltere’de STEM merkezlerinin veya Almanya’da MINT (matematik, bilgi teknolojisi, doğa bilimleri, teknoloji) merkezlerinin sayısının artmasıyla devam etmiştir. STEM çalışmaları, tasarımı desteklemeye vurgu yapmaktadır; örneğin, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, müfredata tasarım temelli düşünmeyi eklemek için ilkokul ve ortaokul müfredatında çeşitli güncellemeler yapmıştır. 2023 Vizyonu, tüm okullara tasarım stüdyoları eklemeyi hedeflemiştir ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), öğretmen eğitimine tasarım temelli düşünmeyi de eklemiştir. Öte yandan, Avrupa’da hazırlanan raporlar, tasarıma dayalı pedagojiyi desteklemek için tutarlı bir düşüncenin olmadığını vurgulamıştır.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, öğretmen eğitimi programları, bu projede öğretimin tutarlılığını ve uygunluğunu geliştirmek için tasarımın nasıl kullanılacağına ilişkin farklı çalışmaları incelemiştir. Bu projenin en büyük farkı, tasarım ürünlerini tamamlayı ön plana koymak yerine, tasarım ürünleri etrafında bir öğrenme ortamı yaratmayı merkeze koymasıdır. Bu proje, tasarım ürünleri etrafında oluşturulan öğretim ortamına yapılan vurguyu değiştirmeyi amaçlamıştır. Proje, doğası gereği tasarım temelli pedagoji konusunda türünün ilk örneğidir. Proje, disiplinler arası düşünmeyi destekleyen etkinlikler ve tasarıma dayalı pedagojiyi ölçmek için  yönergeler sunmuştur. Proje, Tasarım Temelli Pedagoji Kitapçığı’nın oluşturulmasıyla başlamıştır.

Daha sonra Proje, eTwinning projeleri aracılığıyla Tasarım Tabanlı Pedagojinin çevrimiçi uygulamalarına geçmiştir. Tasarım Temelli Pedagoji Kitapçığı oluşturulurken, temel amaç, tasarım tabanlı pedagojiyi uygulamak için ortak bir çerçeve ve etkinlikler seti sunmak olmuştur. Ortaklar işbirliği içinde üç adımı içerecek kitapçığı oluşturmuşlardır: (1) Avrupa öğretmen eğitimi programlarındaki Tasarım Problemlerinin ve Tasarım Ürünlerinin Gözden Geçirilmesi, (2) Eleştirel Düşünme ile Üç Boyutlu Öğrenmenin İncelenmesi, (3) Tasarım Tabanlı Pedagojinin Değerlendirilmesi. 

Avrupa öğretmen eğitimi programlarındaki tasarım zorluklarını ve tasarım ürünlerini gözden geçirmek, Avrupa öğretmen eğitimi programlarındaki mevcut uygulamaları anlamaya yardımcı olmuştur. Bir sonraki adımda, üç boyutlu öğrenmeyi desteklerken eleştirel düşünmeyi sağlayan etkinlikler oluşturulmuştur. Son olarak, proje ortakları tasarıma dayalı pedagojiyi değerlendirmek için araçlar oluşturmuşlardır. Kitapçık, mevcut uygulamaları gözden geçirdikten sonra, eleştirel düşünme ile tasarım temelli pedagojiyi uygulamak için yönergeler ve tasarım pedagojisini değerlendirmenin yollarını sunmuştur. Kitapçık İngilizce hazırlanmış ve ardından İtalyanca, İspanyolca, Türkçe ve Hollandaca’ya çevrilmiştir. Tüm dökümanlara, fikri çıktılar bölümünde farklı dil seçeneklerine tıklayarak erişilebilir. 
Proje ekibi kendi derslerinde ne gibi değişiklikler yapabileceği üzerinde çalışmış (örneğin AKTS’de değişiklik yapma gibi) örnek bir dersi hazırlamıştır: https://designbasedpedagogy.wordpress.com/

PROJE NO: 2020-1-TR01-KA203-094180