• P2D

    Tasarımın İlerlemesi ve Pedagojisi: Öğretmen Eğitim Programlarında Tasarım Tabanlı Pedagojinin Kavramsallaştırılması

PROJE NO: 2020-1-TR01-KA203-094180

             P2D projesi iki aşamada yapılandırılmıştır. Projenin ilk aşamasında, proje ekibi disiplinler arası düşünmeyi destekleyen etkinlikler sunarak öğretmen eğitimi ve öğretmenler için kılavuz kitap ve tasarıma dayalı pedagojiyi ölçmek için çeşitli ölçme araçları hazırlayacaktır. Proje, Tasarım Temelli Pedagoji Kitapçığının oluşturulmasıyla başlayacaktır. Kitapçık İngilizce hazırlanacak ve ardından İtalyanca, İspanyolca, Türkçe ve Hollandaca’ya çevrilecektir.

            Tasarım Temelli Pedagoji Kitapçığını oluşturduktan sonra, proje ekibi proje etkinliklerini dört farklı ülkede uygulamaya başlayacaktır. Ortaklar, öğretmen adayları tarafından oluşturulan tasarım ürünlerinin kalitesini ve öğretmen adayları tarafından oluşturulan öğrenme ortamlarının kalitesini analiz edeceklerdir.

            Tasarım pedagojisini uygularken, farklı ülkelerdeki öğretmen eğitimi programları, öğretmen adaylarının öğrenme ortamı oluştururken tasarım sürecinde izledikleri adımları ve ürünlerini nasıl tamamlayabileceklerini test edecektir. Proje ekibi, kitapçıkta tasarlanan etkinlikleri değerlendirme ve öğretmen eğitimi programlarında sunulan mevcut derslerde (örneğin AKTS’de değişiklik yapma gibi) olası değişiklikler önerme fırsatı bulacaktır.

            Projenin ikinci aşamasında proje ekibi, tasarıma dayalı pedagojiyi öğrenmekle ilgilenen tüm eğitimciler için çevrimiçi öğrenme materyalleri hazırlayacaktır. Bu süreçte, eTwinning projeleri oluşturulacaktır. Tasarım tabanlı pedagojinin uluslararası kavramsallaştırılmasını sağlamak için, diğer ortaklar eTwinning projeleri oluşturarak öğretmenlere ulaşmaya başlayacaktır. Her ortak, aday öğretmenlik sürecindeki öğretmenlere (ortaokul veya lise) ulaşacaktır. Proje aynı zamanda öğretmenlerin tasarım tabanlı pedagojiyi nasıl öğrenip uygulayabileceklerini de araştıracaktır. Tüm proje materyalleri ve etkinlikleri öğretmenler ve öğretmen eğitimcileri için hazırlanacaktır.

            eTwinning projeleri başlangıçta ortak ülkelerde başlayacak, ancak eTwinning projelerine katılmak isteyen diğer Avrupa ülkelerinden öğretmenler için herhangi bir kısıtlama olmayacaktır.